Beeld en geluid is waar we in geloven.
Verhalen sterker vertellen is wat we doen.
Filmmakers is wat we zijn.